Prijavi sliku na Liburnicon HeART ♥ natječaj!

Liburnicon 2011

Svi koji se amaterski ili profesionalno bave SF i fantasy temama u likovnoj umjetnosti, pozvani su sudjelovati na natječaju za najbolju SF & fantasy sliku. Najbolji radovi bit će nagrađeni Liburnicon HeART laureatom.

Ocjenjivački žiri, koji se sastoji od organizatora Liburnicona i stručnih suradnika, odabrat će 30-ak najkvalitetnijih radova i izložiti ih u sklopu Liburnicona. Na samom Festivalu posjetitelji će moći glasati i izabrati najbolje slike među ponuđenima. Prva tri mjesta dobit će i prigodne nagrade. Natječaj traje zaključno do >> 15.8. 2011.<<

Pravila natječaja možete pročitati u nastavku.

PRAVILA NATJEČAJA:

 • Na natječaj se mogu prijaviti samo radovi koji su vlastito djelo kandidata odnosno autora ili ilustratora.
 • Strogo je zabranjeno slati tuđe slike i uratke (u slučaju otkrivanja plagijata, natjecatelj će se diskvalificirati iz natječaja).
 • Broj radova po autoru nije ograničen.
 • Slike moraju sadržavati tematiku SF-a ili fantasya.
 • Slika mora sadržavati potpis autora.
 • Slike možete slati e-mailom: liburnicon@kulturnifront.hr, poštom (Udruga “Kulturni front” – s napomenom: “Liburnicon heART”, ulica G. Verdia 23, 51410 Opatija) ili donijeti osobno po dogovoru.
 • Ukoliko slike šaljete e-mailom, slikovni format mora biti JPEG, BMP (slike mogu biti i skenirane, fotografirane i sl.).
 • Ukoliko svoje uratke imate izložene negdje na webu, navedite stranicu na kojoj se nalaze i po mogućnosti pošaljite dokaz da ste upravo vi autor tog uratka.
 • Stručni žiri nepristrano će izabrati 30-ak najboljih radova.
 • Slike će biti izložene na vidljivim i prostranim panoima unutar škole “R. K. Jeretov”.
 • Format izloženih slika je A3, full color.
 • Papir: foto-papir.
 • Posjetitelji konvencije pri ulasku će dobiti listić na kojem će moći glasati za jednu od ponuđenih slika.
 • Po završetku Festivala prebrojat će se glasovi i proglasiti pobjednik.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • Ime i prezime autora
 • Ime slike ili slika koje se šalju
 • Kratku biografiju autora (godina rođenja, čime se bavi, karijera i sl.)
 • Osobne stranice i stranice neke galerije na webu na kojoj je autor prisutan (nije obavezno!)
 • Godinu kada je koja slika naslikana

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite organizatorima putem gore navedenog e-maila ili telefona: 099/216-9445 Organizatori napominju da slike koje zaprime na natječaj neće kopirati niti umnožavati za komercijalne svrhe, ali izabrane i nagrađene slike će biti postavljene na njihovom webu u galeriji natječaja. Organizator ujedno zadržava pravo odbijanja bilo kojeg prijavljenog rada, ako smatra da isti ne spada u žanr SF-a ili fantasyja ili ako ne poštuje neke osnovne rasne, nacionalne, moralne i duhovne vrijednosti. ____________________________________________ ENGLISH The best SF & Fantasy picture contest – “Liburnicon heART” ♥ All of you who are dealing with amateur or professional fantasy and science fiction art are invited to be a part of our contest, and to win the first Liburnicon laureate – Liburnicon heART award. The judging panel, made up from a list of Liburnicon Organizers and professional associates, will be choosing 30 works to be exposed at this year’s Liburnicon. The vote will be held at the venue and the visitors will have the honor of choosing the best work. The top three places will receive a special prize (the prize will be given at the venue if the artists are coming to the festival or will be sent by post in case the author is not present). The contest runs till >> 15th of August 2011 << The rules of the contest are: … • Only works that are original work of the author or illustrator can apply. • It is strictly forbidden to send someone else’s works (in case of detection of plagiarism, the competitor shall be disqualified from the contest). • Authors can enter the contest with unlimited amount of their works. • All works must be themed as science-fiction or fantasy. • The works must contain the signature of the author. • The works can be sent by an e-mail (liburnicon@kulturnifront.hr), by post (Udruga “Kulturni Front” – with a note: “Liburnicon HeART”, Ulica G. Verdia 23, 51410 Opatija, Croatia) or can be brought to us in person by arrangement. • If your work is sent by an e-mail, the image format must be. JPEG, .BMP (pictures can be scanned, photographed, etc.). • In case your work can be found somewhere on the Web, please specify the site (please provide the author’s proof) • Our judging panel will choose the best 30 works. • The works will be exhibited in a visible and large billboards at “R. K. Jeretov” Elementary school, on photo paper format A3 • Voting tickets will be given to each visitor at the entrance to the Convention • Votes will be counted upon completion of the Festival, and the judging panel will declare a winner. Application form must contain: • Name and surname of the author • Title of the work/s • A brief biography of the author (year of birth, what he does, career, etc.) • Personal site and some galleries on the web at which the author is present (optional!) • Year when the work was created For additional information, please contact us via the above e-mail. Please note: The pictures we receive will not be copied or reproduced for commercial purposes, but chosen and an award-winning photos will be posted in our web gallery. Organizer reserves the right to reject any reported work, if believed that it does not belong in the genre of fantasy / science fiction, or if the work does not comply with some basic racial, ethnic, moral and spiritual values.