D&D Turnir

Liburnicon 2012

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA TURNIRU:

 

1. Broj igrača i edicija

Na turniru mogu sudjelovati 4 ekipe sa po 4 igrača. Kako bi se prijavili na turnir, potrebno je da do subote u podne na info-pult predate 4 ispunjena character sheet-a, te brojeve mobitela kako bi vas mogli kontatirati ukoliko bude nejasnoća.. – Prilikom izrade likova, ako i prilikom samih borbi na turniru, koristiti se mogu samo pravila i podaci sadržani u tri knjige: Player’s Handbook 3.5, Dungeon Master’s Guide 3.5 i Monster Manual 3.5. – Natjecatelji mogu izraditi lika bio koje rase ili klase koje su opisane u Player’s Handbooku (dakle, ne i prestige classe iz DMG), te se družina može sudjelovati od bilo koje kombinacije rasa ili klasa.

2. Mehanika turnira i početne informacije

Igrači na raspolaganju imaju 47 000 xp-a (10. su level) i 49 000 gp. – Nakon borbi svakoj se ekipi vraćaju sredstva koja je potrošila u njoj; primjerice, ukoliko je netko popio Cure Serious Wounds Potion, taj mu se isti potion vraća na početku sljedeće borbe. Isto tako, svi će natjecatelji biti izlječeni, njihovi spellovi obnovljeni, a ako je netko umro u ranijoj borbi biti će bez gubitka xp-a vraćen u život. Prema tome, događaji koji se odviju u jednoj borbi neće imati direktnog utjecaja na sljedeću borbu na turniru. – Održati će se 4 borbe; dvije polufinalne, zatim borba za 3. mjesto (između poraženih polufinalista), te borba za 1. mjesto (između ekipa koje su pobijedile u polufinalu). – Borbe počinju od 1. runde – dakle, nije moguće bacati spellove, piti potione ili koristiti magične predmete prije početka same borbe. – Borbe će se odvijati u 4 različite arene izgrađene uspravo za ovaj turnir; nasumice će se određivati na kojoj će se mapi odigrati koja borba, a igrači će konačni izbor znati 15-ak minuta prije same borbe, tako da će wizardi i divine spellcasteri moći pripremiti odgovarajuće spellove, a čitava družina usuglasiti strategiju kojom će nastupiti.

3. Character record sheets

Likovi se trebaju napraviti na službenom D&D v.3.5 character sheetu kojeg možete preuzeti na sljedećoj adresi: http://www.wizards.com/dnd/files/PHB_v35_charsheet.zip – Prilikom izrade abilitya koristi se point-buy sistem. Svaki lik ima na raspolaganju 32 boda koje može raspodijeliti na abilityje. Preporučamo sljedeći point-buy kalkulator: http://emrilgame.netau.net/Dmstuff/pointbuy.html – Svi igrači moraju na dodatni papir jasno napisati koju opremu (oružja, magične predmete, potione, scrollove i sl) imaju sa sobom, te uz svakog napomenuti njegovu cijenu (prema DMG 3.5) – Sorcereri i bardovi moraju unaprijed predati popis spellova koje znaju i mogu bacati. Wizardi, kao i svi divine spellcasteri, mogu popis spellova koje su pripremili za borbu predati 15 min prije same borbe, nakon što dobiju uvid u teren na kojem će se odvijati borba. – Svi igrači koji u pratnji imaju animal companione, familiare i sl. moraju na zaseban papir napisati sve za njih relevantne statistike.

4. Spellovi i Featovi

Za potrebe turnira onemogućeno je korištenje feata Leadership, te skupljanje followera i cohorti. Svi drugi featovi (i samo featovi navedeni u PHB) se mogu slobodno koristiti. – Upozoravamo da se obrati pozornost na spellove koji imaju komponente skuplje od 5 gp; te će se komponente trebati napisati u inventaru lika koji želi bacati date spellove, te ukoliko komponente nisu prisutne, odgovarajuće spellove se neće moći koristiti u borbi. – Dozvoljeno je korištenje svih spellova opisanih u Player’s Handbooku (ali ne spellova opisanih u drugim knjigama), osim spella Revivify koji slijedi: Revivify (Healing) [Good] Level:     Cleric 5 Manifesting Time: 1 standard action Range:     Touch Target: Dead creature touched Duration: Instantaneous Saving Throw: None Spell Resistance: Yes (harmless) Revivify lets a cleric reconnect a corpse’s soul with its body, restoring life to a recently deceased creature. The spell must be used within 1 round of the victim’s death. Before the soul of the deceased has completely left the body, this spell halts its journey while repairing somewhat the damage to the body. This spell functions like the raise dead spell, except that the affected creature receives no level loss, no Constitution loss, and no loss of spells. The creature has –1 hit points (but is stable) after being restored to life. XP Cost: 200 XP.

5. Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti organizatorima na sepulcralis@gmail.com ili na 091 734 5407. Također, moguće su i prijave preko maila.